Liikmed
 
Ajalugu
 
Pildipank
 
Kontakt
 

Punktijaht (Mägede küla)

Tulemused | Lisainfo | Pildid
09.05.2010
09.mai 2010 Mägede küla

Aeg ja koht:
Pühapäev 09.mai 2010, Mägede küla
Start 14:00
Võistluskeskus Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses.
 
Võistluskirjeldus:
Valik- ja suundorienteerumise segu ühisstardist hajutusega (vt. Hajutussüsteemi kirjeldus !)
 
Kaart ja maastik:
Vahelduva mikroreljeefiga piirkondade ning nendevaheliste paljude rabade ja soodega maastik, mida domineerib Valgehobusemägi oma suurte kõrguste
vahedega ning erinevate pinnavormidega. Kõrguste vahe ühel nõlval kuni 35m. Läbitavus väga heast halvani. M=1:10 000, h=2,5 m

Kontrollsüsteem:
SportIdent (SI).

Võistlusklassid ja radade ligikaudsed pikkused:
- M21,M40                   7 km
- N21,M55                    5 km
- M16,N16,N45            3,5 km


Registreerimine:
Kuni 5.05.2010.a. IVK-s https://osport.ee/ või  t.tammemae@neti.ee

Stardimaks:
MN21,M40 - 75 kr., N45,M55 - 50 kr.,  MN16 - 25 kr.  Tasuda OK Orvand  a/a
 nr.10802000868003 või sularahas.
 
Lisainformatsioon:
t.tammemae@neti.ee ja
- Pesemise- ja toitlustusvõimalus Valgehobusemäe keskuses.
- Autasustatakse iga võistlusklasside 1-3 paremat sõltuvalt osalejate arvust.
- Võistlus läheb Eesti Orienteerumisliidu edetabeli arvestusse.


Hajutussüsteemi kirjeldus (näide)

Võistlus algab ühisstardiga vaatepunkti (näites KP88) juurest. Seejärel läbib võistleja hajutusega ringid sellises järjestuses nagu on kirjas tema legendis. Iga hajutusringi piires võib punkte läbida suvalises järjekorras, pärast kumbagi ringi tuleb teha märge vaatepunktis (näites KP88). Teisele hajutusringile järgnev  raja lõpuosa on tavaline suundorienteerumine ilma hajutuseta. Toodud näites on mõlemal hajutusringil 3 suvalises järjestuse läbitavat KP ja raja lõpuosas 2 etteantud järjekorras läbitavat KP.

 
 

Märjamaa ja Kehtna vald
Juuru ja Raikküla vald
Eesti Kultuurkapital
HansaNet OÜ
Orienteerumisklubi Orvand, Lepiku 17-36 Rapla 79513, Registrikood : 80039306, Arveldusarve : 10802000868003 Eesti Ühispank