Liikmed
 
Ajalugu
 
Pildipank
 
Kontakt
 

PUNKTIJAHT (Mustla-Nõmme)

Tulemused | Etapiajad
07.05.2011
Punktijaht Mustla-Nõmmel 7.mail 2011.a. JUHEND

Aeg ja koht:
Laupäev 07.mai 2011, Mustla-Nõmme, tähistus Tallinn-Tartu mnt 61 km.
Start: ÜHISSTART 13:00
 
Võistluskirjeldus:
Valik- ja suundorienteerumise segu ühisstardist hajutusega, vt. hajutussüsteemi kirjeldust juhendi lõpus.
Klassides MN12 tavaline suundorienteerumine eraldistardist.

Kaart ja maastik:
Kaart 1: 10000, h- 2,5m,  nr 9916,  parandused tehtud seisuga kevad 2010.
Maastiku idaosa iseloomustab tugevalt liigestatud, valdavalt okas- ja segametsaga kaetud Pärnamäe mõhnastik ja Saarnakõrve oosistik. Läänepoolne maastikuosa on madalamate reljeefivormide ja nendevaheliste soode ja rabadega vahelduv maastik. Kirdeosas asub suur kruusakarjäär. Kõrguste vahe kaardil ~20m. Metsasus ligikaudu 90%. Läbitavus-joostavus on valdavalt hea. Halvema läbitavuse-joostavusega on raiesmikud ja harvendusraidega alad, mida on suhteliselt palju,. Jooksmist segavaks teguriks on pärast metsaraiet vedelema jäänud oksarisu raiesmikel ja väljaveoteedel. Teede- ja sihivõrk keskmise tihedusega.
Kaardi loetavuse parandamiseks on kaotatud kaardilt vanad metsaväljaveo teed!

Keelualad:
õuealad, põllud.
 
Võistlusklassid ja radade pikkused:
M21 8,90 km
M40
6,73 km
N21 5,98 km
N45,M55 4,91 km
N16,M16,N55,M65 4,08 km
N12,M12 2,29 km

Kontrollsüsteem:
SportIdent.

Registreerimine:
Kuni 2.05.2011.a. IVK-s (https://osport.ee/) või  lauri.tammemae@gmail.com, SI puudumisel teatada rendisoov, rent 1€.

Stardimaks:
Täiskasvanud 5 €, noored MN12, MN16 2 €.
Tasuda OK Orvand  a/a nr.10802000868003 või sularahas kohapeal.
 
Auhinnad:
Võistlusklasside 1-3 paremale sõltuvalt osalejate arvust.

Korraldaja:
OK Orvand
(Rajameister: Timmo Tammemäe)
 
Lisainfo:
Võistluskaart koosneb kahest poolest, millest esimesel poolel on A5 kaardil mõõtkavas 1:7500 hajutustega ringid ja teisel poolel A4 kaardil mõõtkavas 1:10 000 suundorienteerumise rada, milles klassides M21, M40,N45 ja M55 on lisaks kasutusel liblikhajutus.
Klassides N12 ja M12 on kasutusel vaid suundorienteerumise rada kaardi mõõtkavas 1:7500.


Hajutussüsteemi kirjeldus (näide)

Võistlus algab ühisstardiga vaatepunkti (näites KP88) juurest. Seejärel läbib võistleja hajutusega ringid sellises järjestuses nagu on kirjas tema legendis. Iga hajutusringi piires võib punkte läbida suvalises järjekorras, pärast kumbagi ringi tuleb teha märge vaatepunktis (näites KP88). Teisele hajutusringile järgnev  raja lõpuosa on tavaline suundorienteerumine ilma hajutuseta. Toodud näites on mõlemal hajutusringil 3 suvalises järjestuse läbitavat KP ja raja lõpuosas 2 etteantud järjekorras läbitavat KP.

 
 

Märjamaa ja Kehtna vald
Rapla Maakonna Spordiliit
ES Sadolin AS
Juuru ja Raikküla vald
Orienteerumisklubi Orvand, Lepiku 17-36 Rapla 79513, Registrikood : 80039306, Arveldusarve : 10802000868003 Eesti Ühispank